Hörselklasser

Sammanfatta vad hörselklasser innebär i två meningar.

Alviksskolan tar emot elever med hörselnedsättning i årskurserna F–9 i hörselklasser från hela Stockholms län.

Undervisningen

Ditt barn läser en utökad timplan för teckenspråksundervisning från årskurs 1. Både undervisningsgrupper och fritidshemsgrupper är något mindre än vad som är vanligt i grundskolan.

Hörselklassernas pedagogik

Pedagogerna har ett medvetet och reflekterande hörselpedagogiskt förhållningssätt. Undervisningen i hörselklasserna sker på talad svenska med hörselteknisk utrustning. Vi använder tydliggörande pedagogik och visuellt stöd ofta i undervisningen.

Flera av pedagogerna kan teckenspråk. Majoriteten av pedagogerna använder tecken som visuellt stöd till talet i undervisningen, både i skolan och på fritids.

På utflykter följer en teckenspråkstolk med och vi använder en portabel hörselslinga.

När vi inte hör varandra bra kan vi använda teckenspråk så vi ser vad vi säger istället.

Lärmiljö

Hörselklassernas undervisning är i två specialbyggda och anpassade hus. Här finns både avancerade byggtekniska lösningar och modern hörteknik för en bra ljud- och ljusmiljö och kommunikation.

Lärmiljön i Stjärngården

Stjärngården är specialbyggd från grunden. Här finns till exempel

 • ljudslussar utanför klassrummen
 • god hörteknik
 • genomtänkt val av möbler och möblering
 • en ljudnivå motsvarande en inspelningsstudio

Lokalerna har anpassats med

 • takets lutning
 • takets konstruktion
 • direkt och indirekt belysning som anpassas automatiskt efter dagsljuset
 • snedställda fönster

Lärmiljön i D-huset

D-huset har renoverats i grunden. Här finns

 • akustikdämpande väggbeklädnad i varje klassrum
 • akustikplattor i alla tak
 • den senaste hörtekniken
 • slinga i golvet på bottenvåningen
 • slinga i taket på övervåningen
 • två lärarmikrofoner
 • röda blinkande brandvarnare
 • matta i hela huset som är mjuk och ljuddämpande
 • en möblering så att alla elever ser varandra.

Fritids

Även fritidshemsverksamheten är i de anpassade lokalerna. Här möter eleverna både barn och vuxna som är döva, har en hörselnedsättning och hörande. I fritidshemmet utgår vi från ditt barns behov och intressen för att skapa ett lustfyllt lärande och ett socialt sammanhang.

Elevhälsan

I elevhälsan på Alviksskolan finns en skollogoped för de yngre eleverna i hörselklasserna och en socialpedagog för de äldre eleverna.

Elevhälsan på Alviksskolan samverkar med

 • Barnhörselhabiliteringen
 • Implantatmottagningen
 • BUP Globen.

Skolskjuts

Det är vanligt att elever reser till och från skolan med skolskjuts till och med årskurs 4. Ditt barns hemkommun beslutar om skolskjuts för ditt barn. Ansök om skolskjuts eller skolkort (SL-kort) hos din hemkommun.

Uppdaterad