Det här är Alviksskolan

På Alviksskolan utbildar vi ditt barn för studier på gymnasieskolan och för ett livslångt lärande. Vi tar emot barn med hörselnedsättning för undervisning i anpassade lärmiljöer.

Alviksskolan har en respektfull och familjär stämning där du och ditt barn känner sig trygg. Vi arbetar för att ditt barn ska få en bra start i livet. Med höga förväntningar, där du känner att vi arbetar tillsammans, kan ditt barn nå så långt som möjligt. 

Här finns ett pågående arbete för att utveckla den digitala kompetensen hos varje elev på skolan, från förskoleklass till årskurs 9 med en ökad progression.

Förskoleklassen

I förskoleklass arbetar barnen med sin läs- och skrivinlärning med hjälp av en metod för att skriva sig till läsning.

I veckobrev, som är i en gemensam mall, får du en inblick i skolans pågående verksamhet. Oavsett vilken årskurs du har ditt barn i ska du känna igen strukturen på veckobrevet.

Trygghet och trivsel

Regelbundna utvärderingar i elevenkäter visar att elever trivs och känner sig trygga på skolan. Personalen arbetar utifrån skolans värdegrund. Den har eleverna haft en stor del i att ta fram.

Lärmiljö

Våra pedagoger tar ansvar, ser och vet att ett tryggt klimat där alla trivs ger de bästa förutsättningarna för god inlärning. Här finns flera enheter som fungerar som en mindre skola inom den stora.

Skolrestaurang och skolmåltider

Alviksskolan har ett tillagningskök där vi dagligen lagar mat till fler än 1000 personer. Köket eftersträvar en varierad, näringsriktig och ekologisk matsedel efter säsong och årstid. Cirka 80 procent tillagar vi från grunden utan tillsatser.

Varje dag serverar vi dagens lunch, ett vegetariskt alternativ och minst fem olika sallader. 

Matsalen är anpassad för elever i hörselklass. Här finns

  • ljudabsorbenter i taket
  • avskärmningsväggar på soffor
  • bord med ljuddämpande bordsskivor.

Fritidshem och fritidsklubb

Alviksskolan erbjuder fritidsverksamhet för förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet och för elever i hörselklass.

Fritidshemmen är integrerade i skolan. Fritidshemspersonalen samverkar under hela skoldagen. Under fritidstiden kan ditt barn välja bland olika aktiviteter, både ute och inne. Några är planerade av personalen. Det finns också tid till vila och avkoppling. 

Utemiljö

Alviksskolan har en stor skolgård med fotbollsplan. lekplatser, asfaltsytor och skog. Skolan har flera byggnader vilket gör att det skapas många olika typer av ytor för barnen att vara på. På flera ställen går det att låna lek- och rastsaker.

Skolgårdsgruppen värnar om skolgårdsmiljöerna och ansvarar för rastaktiviteter. Rastvärdarna bär väl synliga västar så att ditt barn lätt kan se vilka vuxna som finns tillhands.

Vi gör även utflykter till närliggande grönområden, idrottsanläggningar och parker.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar i nära dialog med elever och vårdnadshavare. Ditt barn får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande. Medarbetare inom elevhälsan träffar skolledningen regelbundet för att diskutera och komma fram till en god lärmiljö. Varje elev ska lyckas utifrån just sina förutsättningar.

Internationellt utbyte

Är ditt barn intresserad av språk, resor och utbyten med unga i andra europeiska länder? På Alviksskolan organiserar vi en del av undervisningen i internationella projekt för elever i årskurs 7-9.

Uppdaterad