Internationellt utbyte

Är ditt barn intresserad av språk, resor och utbyten med unga i andra europeiska länder? På Alviksskolan organiserar vi en del av undervisningen i internationella projekt för elever i årskurs 7-9.

Internationalisering står för samarbete och utbyten mellan nationer, kulturer och samhällen. När kunskap, erfarenheter och idéer utbyts skapas ömsesidig utveckling. Det är något vi vill och ska främja. Ditt barn deltar i elevutbyten med andra länder som Frankrike och Italien.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt. Alviksskolan är en ackrediterad skola. 

Pågående internationella projekt

Internationellt utbyte engagerar elever, föräldrar, lärare och skolledning. Vi utvecklas tillsammans med andra och hittar nya arbetsformer.

Erasmus+ GenEthics

Utbytet sker tillsammans med Tyskland och Rumänien. 

Syftet med projektet är att diskutera etiska frågor inom genetik och biologi. Elever genomför tre fysiska möten, varav ett på Alviksskolan, tillsammans med deltagande skolor. Besöken innehåller diskussioner hos forskare och experter inom området. Elever inom EU ska bli engagerade medborgare inom aktuella vetenskapliga frågor.

Internationell pristävling,  Marco & Alberto Ippolito

Syftet är att skapa förståelse för EU:s värderingar. Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

Eleverna arbetar med fotografier, dikter och noveller för att delta i tävlingen. Eleverna får träffar de andra skolorna i Italien under våren där de presenterar sitt arbete i form av en video och en rapport.

Alviksskolan är den enda skandinaviska skola som deltar i projektet, vilket vi tycker är viktigt då kunskap om och förhållningssätt till internationella frågor har en central plats i svensk skola.

“De rättfärdigas trädgård”

Utbytet arrangeras av den italienska lärar- och skolledarorganisationen FNISM- sektion Catania. Idén till projektet är inspirerad av "De rättfärdigas trädgård" skapad i Jerusalem 1960, en judisk tradition med önskan om evigt minne för en älskad och värdefull person. 

Skolans ambition är att alla, vuxna och barn ska känna sig delaktiga i projektet. De personer som föreslås ska vara sanna humanister som verkat för en god sak. När skolan utsett kandidater förbereder i elever i årskurs 8 presentationer och skyltar. De får en magnolia planterad och en skylt uppsatt till sitt minne.

Skolans val

Genom internationella utbyten och samarbeten får ditt barn, alla elever och skolans lärare utveckla sin kompetens samtidigt som skolan höjer sin kvalitet på utbildningen.

  • Det gynnar färdigheter och kvalifikationer.
  • Det stärker och utvecklar interkulturella kompetenser som tolerans och mångfald.
  • Inkludering, digitalisering, kritiskt tänkande berörs.

Lärarna deltar i Erasmusprojektet 3E@schools tillsammans med Österrike, Turkiet och Portugal. Det är ett samarbete mellan lärare, utbildningsföretag och universitet. Utbytet syftar till att öka lärarnas medvetenhet kring e-learning som kommer eleverna till del i undervisningen.

Är ditt barn intresserad av att söka?

Är ditt barn intresserad av internationella utbyten ansöker ni om plats i Stockholms stads e-tjänst för att söka skola.

Uppdaterad