Guide

Så söker du till Alviksskolans hörselklasser

Ansökan och antagning till hörselklass sker i flera steg.

Inför din ansökan

För att kunna göra en ansökan ska ditt barn

  • ha en dokumenterad hörselnedsättning
  • vara inskriven på hörselhabiliteringen
  • ha sina behov av att gå i en hörselklass beskrivna. 

Fyll i formulär, bifoga underlag.

Fyll i ditt barns och dina uppgifter i formuläret. Bifoga även

  • ett audiogram alternativt
  • ett intyg om Cochleaimplantat.

Uppgifterna ska inte vara äldre än 18 månader. Du beställer intyg från hörselvården eller Implantatkliniken.

Ansök i e-tjänsten Söka skola

Du ansöker om byte av skola i e-tjänsten Söka skola.

Ansökan till fritidshem

På Alviksskolan finns fritidshem för årskurs F-6. Du ansöker om plats i Stockholms stads e-tjänst.

Besked om antagning

Du får besked om att ditt barn antagits till hörselklass på Alviksskolan inom två veckor till den e-postadress du angett.